İki bilinmeyenli denklem çözümleri

Dün Python ile, iki bilinmeyenli denklem çözümleriyle ile birşeyler yazdım. Paylaşayım dedim. Sonuncusunun biraz daha elden geçmesi lazım, ama aşağı yukarı çalışıyor.

# -*- coding: utf-8 -*-
from math import sqrt

def gereksiz(toplam, carpim):
  """
  a + b = toplam
  a * b = carpim
  return a,b
  >>> gereksiz(8,15)
  (3.0, 5.0)
  >>> gereksiz(7,12)
  (3.0, 4.0)
  >>> gereksiz(12,35)
  (5.0, 7.0)
  """
  carpim, toplam = float(carpim), float(toplam)
  try:
    terim1 = sqrt((toplam / 2) ** 2 - carpim)
  except ValueError:
    return (None, None)
  terim2 = toplam / 2
  buyuk = terim1 + terim2
  kucuk = terim2 - terim1
  return (kucuk, buyuk)

def gereksiz2(fark, carpim):
  """
  a - b = fark
  a * b = carpim
  return a,b
  >>> gereksiz2(7,30)
  (3.0, 10.0)
  >>> gereksiz2(2,35)
  (5.0, 7.0)
  >>> gereksiz2(7,78)
  (6.0, 13.0)
  """
  kucuk, buyuk = gereksiz(fark, -carpim)
  try:
    return (buyuk, -kucuk)
  except TypeError:
    return (None, None)

def gereksiz3(toplam, bolum):
  """
  a + b = toplam
  a / b = bolum
  return a,b
  >>> gereksiz3(240,5)
  (200.0, 40.0)
  >>> gereksiz3(6,2)
  (4.0, 2.0)
  >>> gereksiz3(15,4)
  (12.0, 3.0)
  """
  b = float(toplam) / (bolum + 1)
  a = toplam - b
  return (a,b)

def gereksiz4(fark, bolum):
  """
  a - b = fark
  a / b = bolum
  return a,b
  >>> gereksiz4(15,2)
  (30.0, 15.0)
  >>> gereksiz4(4,2)
  (8.0, 4.0)
  >>> gereksiz4(15,4)
  (20.0, 5.0)
  """
  a,b = gereksiz3(fark, -bolum)
  return (a, -b)

def gradient(a,s,p):
  terim1 = sqrt(s - a)
  alttaraf = sqrt((terim1 - (p / a)) ** 2)
  usttaraf_1 = (p / (a ** 2)) - float(1) / (2 * terim1)
  usttaraf_2 = terim1 - (p / a)
  return (usttaraf_1 * usttaraf_2) / alttaraf

def mesafe(a, s, p):
  return abs(sqrt(s - a) - (p / a))

def gereksiz5(s,p,hata=1.0e-15,maxdeneme=100):
  """
  a + b ^ 2 = s
  a * b = p
  için YAKLAŞIK olarak, DENEME YANILMA yoluyla a ve b değerleri bulur.
  işlemler genelde 100 denemeden daha önce bitmeli, eğer çok uzarsa,
  hata değerini artırın.
  """
  a = sqrt(p) / 2
  up_limit = s
  down_limit = -s
  #print "a değerinden başlanıyor: ", a
  m = mesafe(a,s,p)
  prev_m = m
  weight = 1
  counter = 0
  while m> hata:
    counter += 1
    if counter >= maxdeneme:
      break
    try:
      #print "a=>",a, "hata=>",mesafe(a,s,p)
      grad = gradient(a,s,p)
      #print "gradient:", grad
      a_deneme = a - (1 / (weight * grad))
      m = mesafe(a_deneme,s,p)
      while m > prev_m:
        counter += 1
        if counter >= maxdeneme:
          break
        a_deneme = a - (1 / (weight * grad))
        m = mesafe(a_deneme,s,p)
        weight *= 2
        #print "weight:",weight, "a:", a_deneme, "hata=>",m
      a = a_deneme
      prev_m = m
    except ValueError:
      print "Valüü erör"
      break
  #print "hata=>",mesafe(a,s,p)
  #print counter,"denemede sonuç bulundu."
  b = p / a
  #return (round(a,2),round(b,2))
  return (a,b)