Kimya formülü ayrıştırıcısı

Şurada yazmıştım, buraya da kopyalayayım dedim. Yoksa yaptığım şeylerin takibini yapmak zor oluyor.

# -*- coding: utf-8 -*-
def kimyaparser(formul):
  harfler = []
  sayilar = []
  state = 0
  sonuc = {}
  formul = formul.upper()

  for karakter in formul:
    try:
      karakter = int(karakter)
      #karakter bir sayı
      sayilar.append(karakter)
      state = 1 # en son bir sayı ekledik.

    except ValueError:
      #karakter bir harf
      if state == 1:
        # en son bir sayı eklenmiş
        # demek ki yeni bir atoma geçiliyor.
        anahtar = "".join(harfler)
        if len(sayilar) > 0:
          deger = int("".join([str(i) for i in sayilar]))
        else:
          deger = 1
        if anahtar in sonuc:
          # eğer daha önce bu atom eklendiyse, sayıyı artır
          sonuc[anahtar] += deger
        else:
          sonuc[anahtar] = deger
        harfler = [karakter]
        sayilar = []
      else:
        harfler.append(karakter)
      state = 0
  # en son kalanları da ekle:
  anahtar = "".join(harfler)
  if sayilar:
    deger = int("".join([str(i) for i in sayilar]))
  else:
    deger = 1
  if anahtar in sonuc:
    sonuc[anahtar] += deger
  else:
    sonuc[anahtar] = deger
  return sonuc

Kullanımından örnek:

>>> kimyaparser("H2SO4")
{'H': 2, 'SO': 4}
>>> kimyaparser("C78H127N16S8O8")
{'H': 127, 'C': 78, 'S': 8, 'O': 8, 'N': 16}
>>> kimyaparser("C44189H71252N12428O14007S321")
{'H': 71252, 'C': 44189, 'S': 321, 'O': 14007, 'N': 12428}