Python'da Asal Sayı Bulma Algoritmaları ve Bunların Evrimi

Kimse inkar etmesin, herkes programlama öğrenme sürecinin bir aşamasında asal sayı hesaplamaya çalışmıştır. Bu ilk algoritmalar, çoğu zaman verimsiz algoritmalardır. Biraz kendi deneyimlerimden yola çıkarak, Python'dan asal sayı hesaplama fonksiyonlarının evrim sürecinden bahsedeceğim.

Tanımdan Gitme - Prosedürel

Asal sayıları biz birden ve kendinden başka bir sayıya kalansız bölünemeyen sayılar olarak biliriz. Bu doğru bir tanımdır. Programlama dilini yeni öğrenenler, ilk olarak tanımdan yola çıkan algoritmalar yazarlar.

# -*- coding:utf-8 -*-
# 1000 tane asal sayı bulan program

print 2
# xrange değil henüz...
for i in range(3,1000):

  bolundu = False
  for j in range(2,i):
      if i % j == 0:
        bolundu=True
        # break yok...
  if bolundu == False:
    print i

Tanımdan Gitme - Fonksiyonel

Asal sayı bulan ilk algoritmasını yazan programcılar, daha sonra bunu bir fonksiyon haline getirmeyi ve tekrar tekrar kullanabilmeyi düşünür. Aynı zamanda, birkaç önemli detay da algoritmaya eklenmiştir.

# -*- coding:utf-8 -*-

def asal(kaca_kadar):
  """Asal sayı bulan fonksiyon
  Girdi olarak bir sayı alır
  Bu sayıya kadar olan asal sayıları ekrana basar.
  """
  if kaca_kadar < 2:
    return
  elif kaca_kadar == 2:
    print 2
    return
  else:
    print 2
    for i in range(3,kaca_kadar):
      bolundu = False
      for j in range(2,i):
        if i % j == 0:
          bolundu=True
          break
      if bolundu == False:
        print i

Fonksiyondan Liste Döndürme

Fonksiyon içinden direk ekrana değer basma karşıtı görüşler okuyan programcı, fonksiyondan bir liste döndürür. Daha sonra listeyi ekrana basar.

# -*- coding:utf-8 -*-

def asal(kaca_kadar):
  """Asal sayı bulan fonksiyon
  Girdi olarak bir sayı alır
  Bu sayıya kadar olan asal sayıları ekrana basar.
  """
  asallar = [2]
  if kaca_kadar < 2:
    return None
  elif kaca_kadar == 2:
    return asallar
  else:
    for i in range(3,kaca_kadar):
      bolundu = False
      for j in range(2,i):
        if i % j == 0:
          bolundu=True
          break
      if bolundu == False:
        asallar.append(i)
  return asallar

if __name__ == "__main__":
  # join kullanmak için, listedekiler str olmalı.
  print "\n".join(map(str,asal(1000)))
  """
  Bu aşamada map() bilinmiyorsa, list comprehension veya for döngüsü kullanılır.
  print "\n".join([str(asal) for asal in asal(1000)])
  for asal in asal(1000)
    print asal
  """

Performans Kaygıları

Programcı artık algoritmasının performansını kafaya takacak aşamaya gelmiştir. Çift sayılar artık hesaplanmaz, sayılar yarısından büyük sayılarla bölünmeye çalışılmaz.

# -*- coding:utf-8 -*-

def asal(kaca_kadar):
  """Asal sayı bulan fonksiyon
  Girdi olarak bir sayı alır
  Bu sayıya kadar olan asal sayıları ekrana basar.
  """
  asallar = [2]
  if kaca_kadar < 2:
    return None
  elif kaca_kadar == 2:
    return asallar
  else:
    for i in xrange(3,kaca_kadar,2):
      bolundu = False
      for j in xrange(3,(i/2) + 1, 2):
        if i % j == 0:
          bolundu=True
          break
      if bolundu == False:
        asallar.append(i)
  return asallar

if __name__ == "__main__":
  # join kullanmak için, listedekiler str olmalı.
  print "\n".join(map(str,asal(10000)))
  """
  Bu aşamada map() bilinmiyorsa, list comprehension veya for döngüsü kullanılır.
  print "\n".join([str(asal) for asal in asal(1000)])
  for asal in asal(1000)
    print asal
  """

Sadece asallarla bölmeye çalışmak

Programcı, asal sayı bulmak için, o sayıyı sadece asal sayılarla bölmeye çalışmanın yettiğini hatırlar, bir önceki yöntemle bunu birleştirir.

# -*- coding:utf-8 -*-

def asal(kaca_kadar):
  """Asal sayı bulan fonksiyon
  Girdi olarak bir sayı alır
  Bu sayıya kadar olan asal sayıları ekrana basar.
  """
  asallar = [2]
  if kaca_kadar < 2:
    return None
  elif kaca_kadar == 2:
    return asallar
  else:
    for i in xrange(3,kaca_kadar,2):
      bolundu = False
      for j in asallar:

        if i % j == 0:
          bolundu=True
          break
        if j > (i / 2):
          break
      if bolundu == False:
        asallar.append(i)
  return asallar

if __name__ == "__main__":
  # join kullanmak için, listedekiler str olmalı.
  print "\n".join(map(str,asal(20000)))
  """
  Bu aşamada map() bilinmiyorsa, list comprehension veya for döngüsü kullanılır.
  print "\n".join([str(asal) for asal in asal(1000)])
  for asal in asal(1000)
    print asal
  """

Kareköke kadar bölme

Bir sayının asal bölenleri, o sayının karekökünden büyük olamaz.

def asal(kaca_kadar):
  """Asal sayı bulan fonksiyon
  Girdi olarak bir sayı alır
  Bu sayıya kadar olan asal sayıları ekrana basar.
  """
  asallar = [2]
  if kaca_kadar < 2:
    return None
  elif kaca_kadar == 2:
    return asallar
  else:
    for i in xrange(3,kaca_kadar,2):
      bolundu = False
      # karekökün aşağı yuvarlanma ihtimaline karşı, + 1 ekliyoruz.
      limit = (i ** 0.5) + 1
      for j in asallar:

        if i % j == 0:
          bolundu=True
          break
        if j > limit:
          break
      if bolundu == False:
        asallar.append(i)
  return asallar

Eratosthenes'in Elemesi

Bu yöntemde, 3'den verilen sayıya kadar olan tek sayılar bir listede toplanır. Daha sonra, 3'er 3'er atlanarak, üzerine gelinen sayılar 0'a eşitlenir. Böylece, 3'ün katları elenmiş olur. Daha sonra, ilk 0 olmayan sayı kadar atlanarak üzerine gelinen sayılar 0'a eşitlenir. Böylece, o sayının da katları elenmiş olur. Bu şekilde, en büyük sayının kareköküne kadar devam edilir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi, bir sayının kendi karekökünden büyük asal böleni olamaz. Ve, bu sayının karekökü, listedeki bütün sayıların karekökünden büyüktür. Dolayısıyla, bu sayının kareköküne ulaşıldığında, elemeye son verilebilir.

# -*- coding:utf-8 -*-

def asal(kaca_kadar):
  """Asal sayı bulan fonksiyon
  Girdi olarak bir sayı alır
  Bu sayıya kadar olan asal sayıları ekrana basar.
  """

  if kaca_kadar < 2:
    return None
  elif kaca_kadar == 2:
    return [2]
  else:
    # 3,5,7...,kaca_kadar
    sayilar = range(3,kaca_kadar + 1, 2)
    kok = kaca_kadar ** 0.5

    for i in xrange(0,len(sayilar)):
      sayi = sayilar[i]
      if sayi > kok:
        break
      if sayi:
        ilk_sil_index = i + sayi

        for j in xrange(ilk_sil_index,len(sayilar),sayi):
          sayilar[j] = 0  return [2] + [sayi for sayi in sayilar if sayi]

if __name__ == "__main__":
  # join kullanmak için, listedekiler str olmalı.
  print "\n".join(map(str,asal(500)))
  """
  Bu aşamada map() bilinmiyorsa, list comprehension veya for döngüsü kullanılır.
  print "\n".join([str(asal) for asal in asal(1000)])
  for asal in asal(1000)
    print asal