Parser - Kod Dönüştürme

Parser yazılarını takip ettiyseniz, kaynak kodları parse tree'e çevirebilen bir parser yazmıştık. Bu yazıda, onu biraz daha geliştirip, parse tree'den kod üretmesini sağlayacağız. Kodlar yine aynı yerde.

Daha önce bahsettiğim gibi, parser tree'i birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Ben kendi parse tree'min kodları C benzeri bir dile çevirmesini istiyorum.

Bunu yapmak için, parse tree'deki her eleman için, onun nasıl yazdırılacağını gösteren bir fonksiyon atayacağım. Örneğin, bir if statement'ı için:

def ifWriter(self):

  begin = "if (%s)%s" % (self.first.write(), self.second.write())

  if not self.third:
    return begin

  return "%s%selse %s" % (begin, self.parent.outputindentlevel * "  ",self.third.write())

gibi bir fonksiyon aracılığıyla, bir if statement'ı yazdırabileceğiz. Bunu, if sembolüne metot olarak ekliyorum.

statement("if", ifStatement, ifWriter)

statement yardımcı fonksiyonunu şu şekilde düzenledim:

def statement(id, std, writer=None):
  self._symbol(id).beginStatement = True
  self._symbol(id).std = std
  if writer:
    self._symbol(id).write = writer

Böylece, gerekli write() metodunu, if sembolüne eklemiş oluyoruz. Bunu, parse tree'de olabilecek her sembol için yapmalıyım. Birçok sembol için, sadece yardımcı fonksiyonu düzenlemem yeterli olacak.

def infix(id, bp):
  def led(self, left):
    self.first = left
    self.second = self.parent.Expression(bp)
    return self
  self._symbol(id, bp).led = led
  self._symbol(id).write = lambda self: self.first.write() + id + self.second.write()

def infixr(id, bp):
  def led(self, left):
    self.first = left
    self.second = self.parent.Expression(bp-1)
    return self
  self._symbol(id,bp).led = led
  self._symbol(id).write = lambda self: self.first.write() + id + self.second.write()

def literal(id):
  self._symbol(id).nud = lambda self: self
  self._symbol(id).write = lambda self: str(self.value)

while, print gibi statement'lar için özel fonksiyonlar yazılması gerekiyor. Github deposundaki kodlarda bunlar var, oradan bakabilirsiniz.

Halletmem gereken birşey daha var. Bir statement listesi, expression statement ve bir kod bloğu, parse tree'de sembol olarak bulunmuyor. Bu sebeple, onlar için wrapper sınıflar yazıp, onları parse tree'e ekleyeceğim:

class BlockWrapper(object):
  def __init__(self, stmts, parent):
    self.stmts = stmts
    self.parent = parent
  def write(self):
    self.parent.outputindentlevel += 1
    inner = self.stmts.write()
    self.parent.outputindentlevel -= 1
    return "{\n%s}\n" % inner

class ExpressionStatementWrapper(object):

  def __init__(self, expr):
    self.expr = expr

  def write(self):
    return self.expr.write() + ";"


class StatementsWrapper(object):
  def __init__(self, stmts, parent):
    self.stmts = stmts
    self.parent = parent

  def write(self):
    lvl = self.parent.outputindentlevel
    return "\n".join(["  " * lvl + x.write() for x in self.stmts])

Son olarak, gerekli yerlerde, bu wrapper sınıfların objelerini parse tree'e eklemem gerekiyor. Statements ve Block metotlarını düzenleyeceğim.

def Statement(self):
  t = self.token
  if t.beginStatement:
    self._advance()
    return t.std()
  ex = self.Expression(0)
  self._advance(["NEWLINE","END","DEDENT"])
  return ExpressionStatementWrapper(ex)

def Statements(self):
  statements = []
  while True:
    if self.token.id in ["END","DEDENT"]:
      break
    s = self.Statement()
    if s:
      statements.append(s)
  return StatementsWrapper(statements, self)

def Block(self):
  self._advance(["INDENT"])
  stmts = self.Statements()
  self._advance(["DEDENT"])
  return BlockWrapper(stmts, self)

Parser sınıfına da parse ve output isminde iki yeni metot ekledim:

def parse(self):
  self.stmts = self.Statements()

def output(self):
  return self.stmts.write()

Artık kodları deneyebiliriz:

if __name__ == "__main__":
  tokenq = Queue()

  with open("test.txt") as dosya:
    myinput = dosya.read()

  mylexer = Lexer(myinput, tokenq)
  mylexer.start()

  myparser = Parser(tokenq)

  myparser.parse()
  print myparser.output()

Örnek test.txt

while True:
  if a > 12:
    break
  if a < 3:
    continue
  else:
    print a

osman = 12
veli = 29 * 12

Çıktı:

while (True) {
  if (a>12){
    break;}

  if (a<3){
    continue;}
  else {
    print(a);}
}

osman=12;
veli=29*12;

Evet, gördüğünüz gibi, temelden girip, Python benzeri bir dili, C benzeri bir dile dönüştürebilen bir parser yapmış olduk. Artık burdan sonrası da size kalmış.