Windows Api İle Clipboard'dan Metin Okuma

Aşağıda Windows API ile Clipboard'dan metin okuyan küçük bir program bulabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler

 • Win32 API ile dosyaya yazma
 • Windowsda Clipboard'dan metin okuma
 • WideCharToMultiByte ile utf8 kodlama

 

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{

  HANDLE hOutputFile = CreateFile(L"ClipBoard.txt",
    GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ,
    NULL,
    CREATE_NEW,
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
    NULL);

  if (hOutputFile != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {

    if (OpenClipboard(NULL))
    {
      // clipboard'daki unicode text'e ulaşmak için handle oluşturuyoruz. 
      HANDLE hData = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT);

      if (hData != nullptr)
      {
        /*
        Clipboard'daki verileri okumak için, GlobalLock ile kilitlememiz
        gerekiyor. Böylece, verileri okuabileceğimiz bir pointer elde
        ediyoruz.
        */
        WCHAR *s = static_cast<WCHAR *>(GlobalLock(hData));

        // veriyi wchar olarak tutacak buffer
        WCHAR wbuffer[1024];

        // veriyi utf-8 olarak tutacak buffer
        char utf8[4096];

        // veriyi sonuna kadar okuyup okumadığımz
        BOOL done = false;

        // kaçıncı karakteri okuduğumuz
        int k = 0;

        while (!done)
        {
          int i;

          // buffer doluncaya veya okunacak veri bitinceye kadar buffer'ı dolduruyoruz.
          for (i = 0; i < 1024; i++)
          {
            WCHAR c = s[k++];
            if (c == '\0')
            {
              done = true;
              break;
            }

            wbuffer[i] = c;
          }

          // wchar turundeki karakterleri, utf8 olarak kodlamak için
          DWORD cbUtf8 = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, wbuffer, i, utf8, 4096, NULL, NULL);

          // utf8 olarak kodlanan veriyi dosyaya yazmak için
          DWORD cbWritten;
          WriteFile(hOutputFile, utf8, cbUtf8, &cbWritten, 0);
        }

        // kilitlediğimiz handle'ı işimiz bitince bırakıyoruz.
        GlobalUnlock(hData);
      }

      // Açtığımız clipboard'u kapatıyoruz.
      CloseClipboard();
    }

    // açtığımız dosyayı kapatıyoruz.
    CloseHandle(hOutputFile);
  }
}