C Programlama Dilinde UTF8 Veriyi URL Kodlama

Not: Bu yazıda birtakım eksiklikler olduğu için, yeniden yazma ihtiyacı hissetim. Yazının güncel versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler

 • C ile UTF8 kodlama
 • C ile URL Kodlama
 • Wide Karakter Array'i MultiByte Karakter Array'ine dönüştürme

 

#define WINDOWS_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#include <stdio.h> // fopen, fclose
#include <wchar.h>

// 0-15 arası değelerin hex karşılığı
char base16[] = { '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F' };

// LPSTR ==> char *
// LPWSTR ==> wchar_t *
LPSTR utf8UrlEncode(LPWSTR s, size_t *len)
{
  // wide char türündeki veriyi, utf8 olarak kodlamak
  // için windowsda WideCharToMultiByte kullanıyoruz
  // linux için wcstombs fonksiyonu kullanılabilir

  // Gerekli buffer büyüklüğünü öğrenmek için
  // dördüncü parametreye -1 veriyoruz.
  int buffersize = WideCharToMultiByte(65001, 0, s, -1, NULL, 0, NULL, NULL);

  // utf8 olarak veriyi tutmak için gerekli
  // buffer'ı oluştur
  char *utf8data = malloc(buffersize);


  WideCharToMultiByte(65001, 0, s, -1, utf8data, buffersize, NULL, NULL);

  // url kodlama için gerekli buffer büyüklüğünü
  // hesaplıyoruz.
  char *p;
  buffersize = 0;

  for (p = utf8data; *p != '\0'; p++)
  {
    // [0-9a-zA-Z] olduğu gibi kalacak,
    // diger karakterleri % kodlayacağız.
    char c = *p;
    if ((c >= '0' && c <= '9')
      || (c >= 'a' && c <= 'z')
      || (c >= 'A' && c <= 'Z')) {
      buffersize++;
    }
    else {
      buffersize += 3;
    }
  }

  // url kodlama için gerekli buffer
  char *encodedutf8data = malloc(buffersize);

  // url kodlama
  char *p2 = encodedutf8data;
  for (p = utf8data; *p != '\0'; p++)
  {
    // [0-9a-zA-Z] olduğu gibi kalacak,
    // diger karakterleri % kodlayacağız.
    char c = *p;
    if ((c >= '0' && c <= '9')
      || (c >= 'a' && c <= 'z')
      || (c >= 'A' && c <= 'Z')) {
      *p2++ = *p;
    }
    else {
      *p2++ = '%';
      *p2++ = base16[(unsigned char)(*p) >> 4];
      *p2++ = base16[(unsigned char)(*p) & 0xF];
    }
  }

  // kodlanmış datanın büyüklüğü
  *len = buffersize;

  free(utf8data);

  return encodedutf8data;
}

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{
  FILE *f = fopen("utf8encodetest.txt", "w");
  size_t data_len;

  char *data = utf8UrlEncode(L"Yaşar Arabacı", &data_len);

  fwrite(data, 1, data_len, f);

  fclose(f);


  return 0;

}